YIPRANMA PAYI, HEKİM EMEKLİ MAAŞLARINA EK ÖDEME ve BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ DÜZENLEME RESMİ GAZATEDE YAYIMLANDI

  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
7146 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeye göre;

 

YIPRANMA PAYI

-Sağlık personeline( 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında çalışanlar ve diğer sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi edici hizmetlerde çalışanlar) 1 yıla 60 gün olacak şekilde yıpranma payı verildi.

Yıpranma payı olarak verilen süreler toplamda beş yılı geçmeyecek şekilde prim ödeme gün sayısına eklenecek.

Yıpranma payı olarak verilen sürelerin yarısı , emeklilik için gereken yaş hadlerinden düşülecek.

Yıpranma payından yararlanabilmek için en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışma şartı var.

Yıpranma payı geçmiş çalışmalar için verilmeyecek.

HEKİMLERİN, EMEKLİ MAAŞLARINA EK ÖDEME 

Hekim ve Diş Hekimlerinden, emekli olduğu halde makam tazminatı alamamış olanlara, belirlenmiş olan katsayılarla hesaplanacak tutarlar,  her ay emekli maaşlarına ilaveten ödenecek.

Sosyal güvenlik destek primi ödeyenler de dahil olmak üzere herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışan emekli hekim ve diş hekimlerinin ek ödemeleri; çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilecek. Bu ödemeden yararlanma şartını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu SGK’ya bildirmek zorunda.

ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETİ VEREN HEKİMLERE EK ÖDEME TAVANI ARTIŞI

Yüksek Öğrenim kurumu tarafından belirlenecek özellikli tıbbi işlemler karşılığında yapılan ek ödeme,  %800 oranının 5 katına kadar uygulanarak verilebilecek. Mesai dışı çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

SAĞLIK TURİZMİ KASPAMINDA, HEKİMLER VE DİŞ HEKİMLERİ FARKLI KURUMLARDA ÇALIŞABİLECEK 

Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında hekim ve diş hekimleri tarafından verilen sağlık hizmetleri için işbirliği yapılabilecek. Hekim ve diş hekimlerinin bu kapsamda başka kuruluşta çalıştırılabilmesi için ilgilinin muvafakiyeti şartı var.

Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında verilecek hizmetlerde yapılacak ek ödemeler, dağıtılan tutarın %80’ini geçmeyecek şekilde hekim ve diş hekimlerine, %20 si ise uluslararası sağlık hizmeti sunan diğer sağlık personeline dağıtılabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK

1 OCAK 1994 tarihinden önce doğmuş(bu tarih dahil) olup,  askerlik hizmetini yapmamış yükümlüler , 03/08/2018 tarihinden sonraki 3 ay içinde askerlik şubelerine ya da yurt dışı temsilciliklerine başvurarak 15 bin türk lirası ödemeleri ve 21 gün temel askerlik hizmetini yerine getirmeleri şartıyla askerlik görevini yapmış sayılacak.

Bedelli askerlikten yararlananlar, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, bu 21 günlük süre zarfında ücretsiz izinli sayılacaklar.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: