İzinler

Aile Hekimliğinde Yeni Düzenlemelerin de Olduğu Kanun Teklifi Mecliste

Aile Hekimliğinde Yeni Düzenlemelerin de Olduğu Kanun Teklifi Mecliste

 • 16
 •  
 •  
 •  
 •  

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişıklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 30.10.2018 tarihinde TBMM’ ye sunuldu. AKP tarafından hazırlanan kanun teklifinde; aile hekimliği ve sağlıkta şiddet ile ilgili düzenlemeler de mevcut. Kanun teklifi iceriğindeki aile hekimliği ile ilgili…

Aile Hekimliğinde Çalışılan Süreler Hangi Kapsamda Hizmet Süresinden Sayılmayacak

Aile Hekimliğinde Çalışılan Süreler Hangi Kapsamda Hizmet Süresinden Sayılmayacak

 • 44
 •  
 •  
 •  
 •  

Aile Hekimliğinde Çalışılan Süreler Hangi Kapsamda Hizmet Süresinden Sayılmayacak Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik 2 Mart 2018′ de Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin 31.maddesine eklenen ” Çalışma Süresine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı madde ile üst bölge tayinlerinin de…

Aile Hekimliği İzinleri Yılan Hikayesine Döndü – 657 İzin Hakları Kullanılacak

Aile Hekimliği İzinleri Yılan Hikayesine Döndü – 657 İzin Hakları Kullanılacak

 • 20
 •  
 •  
 •  
 •  

  Aile hekimliğinde izinlerde yeni bir değişikliğe gidiliyor. Alınan bilgiye göre aile hekimliği personeli 657 İzin Hakları çerçevesinde izinlerini kullanacak. Aile hekimliğinde izinleri düzenleyen mevzuatın hukuki girişimler sonucunda iptal edilmesi üzerine 5 Mayıs 2017` de bakan oluruyla birlikte izinlerin 657…

Aile Hekimliğinde İzin Haklarının Değişmesinde Sendikal Girişimler Devam Ediyor

Aile Hekimliğinde İzin Haklarının Değişmesinde Sendikal Girişimler Devam Ediyor

 • 47
 •  
 •  
 •  
 •  

Türk Sağlık Sen`in yaptığı başvuruda Aile Hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin izinler ile ilgili düzenlemeleri içeren maddesi ile ilgili Danıştay açılan davalar sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verdiği hatırlatıldı. Başvuruda bu karar sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yazı ile yeni bir düzenleme…

Aile Hekimliğinde Degişen İzin Haklarında Hizmet Süresi Nasıl Hesaplanır?

Aile Hekimliğinde Degişen İzin Haklarında Hizmet Süresi Nasıl Hesaplanır?

 • 143
 •  
 •  
 •  
 •  

“Aile hekimliği personelinin yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında baz alınacak hizmet süresi,hangi kurumlardaki çalışmaları kapsar?” konusunda bilgi kirliliği oluştu. 5 Mayıs 2017 tarihli bakan olurlu resmi yazıyla,aile hekimliği mevzuatındaki izinlerle ilgili maddelerin iptal edilmesinden dolayı aile hekimliği personelinin 657 sayılı Devlet…

Aile Hekimliğinde Yıllık İzinlerdeki Değişiklikle İlgili THSK Yetkilileri Açıklama Yaptı

Aile Hekimliğinde Yıllık İzinlerdeki Değişiklikle İlgili THSK Yetkilileri Açıklama Yaptı

 • 39
 •  
 •  
 •  
 •  

Kesintili Yıllık İzin Devam “Süreler dışında izinler ile ilgili iptal edilen bir alan yok,ödeme sözleşmesi (17-19 maddeler) hala yürürlüktedir dolayısı ile izinlerde vekalet halen geçerlidir ve 10 yılı doldurmayanlar 20 gün,diğerleri 30 gün izin kullanabilecekler.” AHEF`in resmi web sitesinde yapılan…

Aile Hekimliğinde İzin Hakları Değişiyor

Aile Hekimliğinde İzin Hakları Değişiyor

 • 127
 •  
 •  
 •  
 •  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İzin konusunda Yargı Kararlarını Uygulamaya Karar Verdi   Aile hekimliğindeki yıllık izinler ve diğer izinler konusunda uzun zamandır hukuk mücadelesi verilmekte, bu konuda alınmış yargı kararlarına rağmen izinler konusunda kurum tarafından anayasaya uygun bir düzenlemeye gidilmemekteydi.…

error: