Hizmet İçi Eğitimlere Katılan Personelin Vekalet Bırakmasına Gerek Yoktur

  • 49
  •  
  •  
  •  
  •  

Haklarımızı Bilelim
* Zorunlu hizmet içi eğitimlere katılan personel izinli veya raporlu değildir. Hizmet içi eğitimler görevlendirme kapsamındadır.
*Hizmet içi eğitimler için görevlendirilen personel hizmetin devamını sağlayacak başka bir personele vekalet bırakmak zorunda değildir
* Halk Sağlığı Müdürlükleri eğitim için görevlendirilen personelin yerine hizmetin devamını sağlayacak personel görevlendirmek zorundadır ve bu görevlendirmenin ücreti görevlendirilen personele ödenir.
* Görevlendirmeyi yapan müdürlük, yerine görevlendirme verildiği için, hizmet içi eğitimlere katılan personelden kesinti yapamaz. Çünkü Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nde ; 

“Geçici aile sağlığı elemanına yapılacak ödemeler
MADDE 20- (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.) (1) Sözleşme ile çalıştırılan aile sağlığı elemanına, 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde görev başında bulunmadığı süre içinde, hizmetin görülmesini sağlaması halinde ödeme tam olarak yapılır.” denmektedir. (Bahsedilen madde izinli veya raporlu olunan durumlar için geçerlidir.)
EĞİTİME KATILAN ARKADAŞINIZDAN VEKALET ALMAYIN,YÖNETMELİĞE GÖRE GÖREVLENDİRİLMENİZİ TALEP EDİN VE EMEĞİNİZİN KARŞILIĞINI ALIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: