Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne Karşı Açılan Dava Sonuçlandı

  • 38
  •  
  •  
  •  
  •  

Sağlık- Sen’ in Danıştay’ da açtığı davada;

Aile Hekimliği Iygulama Yönetmeliği’ nin 5. maddesinin 2.fıkrasının (e) bendinde yer alan “Eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapar veya ” ibaresinin,

8.maddenin 6.fıkrasının son cümlesinin (Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez.),

10.maddesinin 4.fıkrasının(Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç hâlinde, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir. Nöbete ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır ve hafta içi sekizer saat hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz. Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenir. İhtiyaç halinin tespiti, illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.),

10.maddenin 6.fıkrası ikinci cümlesinin (Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esastır.) ve 22.maddenin 3.fıkrasında yer alan ” sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile ” ibaresinin,

iptali istenmiştir.

 

             

Sağlık- Sen tarafından yapılan , Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ndeki bazı düzenlemelerin iptali talebi Danıştay 2.Dairesi tarafından REDDEDİLMİŞTİR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: