Aile Hekimliğinde Yeni Düzenlemelerin de Olduğu Kanun Teklifi Mecliste

Aile Hekimliğinde Yeni Düzenlemelerin de Olduğu Kanun Teklifi Mecliste

 • 16
 •  
 •  
 •  
 •  

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişıklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 30.10.2018 tarihinde TBMM’ ye sunuldu. AKP tarafından hazırlanan kanun teklifinde; aile hekimliği ve sağlıkta şiddet ile ilgili düzenlemeler de mevcut. Kanun teklifi iceriğindeki aile hekimliği ile ilgili…

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne Karşı Açılan Dava Sonuçlandı

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne Karşı Açılan Dava Sonuçlandı

 • 38
 •  
 •  
 •  
 •  

Sağlık- Sen’ in Danıştay’ da açtığı davada; Aile Hekimliği Iygulama Yönetmeliği’ nin 5. maddesinin 2.fıkrasının (e) bendinde yer alan “Eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapar veya ” ibaresinin, 8.maddenin 6.fıkrasının son cümlesinin (Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez.),…

YIPRANMA PAYI, HEKİM EMEKLİ MAAŞLARINA EK ÖDEME ve BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ DÜZENLEME RESMİ GAZATEDE YAYIMLANDI

YIPRANMA PAYI, HEKİM EMEKLİ MAAŞLARINA EK ÖDEME ve BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ DÜZENLEME RESMİ GAZATEDE YAYIMLANDI

 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  

7146 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre;   YIPRANMA PAYI -Sağlık personeline( 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu,…

AYLIK ÇALIŞMA İSTENMESİNE DANIŞTAY: “DUR” DEDİ

AYLIK ÇALIŞMA İSTENMESİNE DANIŞTAY: “DUR” DEDİ

 • 307
 •  
 •  
 •  
 •  

 Aile hekimliği birimlerinden, aylık çalışma adı altında yapılan istatistiksel verilerin ve verilen diğer hizmeterle ilgili verilerin Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından istenebileceğine yönelik düzenlenen TSM yönetmeliğinin 10.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi; Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’ nın Danıştay 15.Dairesinse…

KAMU DIŞI AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİNE ve 657-4/b’ li PERSONELE KADRO

KAMU DIŞI AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİNE ve 657-4/b’ li PERSONELE KADRO

 • 485
 •  
 •  
 •  
 •  

KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİ VE 657 4/b’ li PERSONELE KADRO Hazırlanan torba yasa taslağında  kamu dışı aile hekimliği personelinin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme mevcut. İşte o madde: “MADDE 18- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı…

İstanbul’ da BES’ ten Cayanlar Tekrar BES’ e Dahil Edildi

İstanbul’ da BES’ ten Cayanlar Tekrar BES’ e Dahil Edildi

 • 16
 •  
 •  
 •  
 •  

İstanbul Halk Sağlığı bünyesinde çalışmakta iken,  kurumların birleşmesi nedeniyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne devredilen personellerin arasından,  halihazırda  BES’ten ayrılmış olanlar; Nisan ayı itibariyle,  maaş bordrolarına yeniden yansıyan bir BES kesintisi ile karşılaştılar. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün konuyla ilgili resmî yazısında:…

BEYANA DAYALI AŞI KAYITLARINA 60 GÜN SINIRI

BEYANA DAYALI AŞI KAYITLARINA 60 GÜN SINIRI

 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 28.03.2018 tarihli resmi yazısıyla; -Beyana dayalı aşı uygulamalarının yanlış kayıt bildirimlerine neden olmasından dolayı; 9 Haziran 2018 itibariyle beyana dayalı olan, 60 günden daha eski tarihte yapılmış aşı bildirimlerinin sistem üzerinden gonderilmesi ;  60…

Aşı Karşıtlarının Yeni Savunması

Aşı Karşıtlarının Yeni Savunması

 • 22
 •  
 •  
 •  
 •  

FDA, “Aşılar OTİZM yapıyor” belgesi yayinladı” Aşı karşıtı platformlarda, savundukları düşünceye kaynak olarak gösterilen, FDA’ nın internet sitesinde yayında olan bir belge kullanılıyor ve bu belgede aşıların advers etkileri arasında otizmin olduğu bilgisinin var olduğu iddia edilip yaygınlaştırılıyor. FDA’ nın…

error: