Aşı Karşıtlarının Yeni Savunması

  • 22
  •  
  •  
  •  
  •  

FDA, “Aşılar OTİZM yapıyor” belgesi yayinladı”

Aşı karşıtı platformlarda, savundukları düşünceye kaynak olarak gösterilen, FDA’ nın internet sitesinde yayında olan bir belge kullanılıyor ve bu belgede aşıların advers etkileri arasında otizmin olduğu bilgisinin var olduğu iddia edilip yaygınlaştırılıyor.

FDA’ nın internet sitesindeki bu belge Tripedia aşısıyla ilgili bir belge. Aşının tespit edilmiş advers etkileri tek tek sıralandıktan sonra; aşı uygulamasından sonra bildirilen çeşitli olaylara yer verilmiş. Advers olay olarak adlandırılan bu geri bildirimlerin, belirsiz büyüklükte bir popülasyon tarafından ve gönüllü bildirime dayalı gerçekleştiğine değiniliyor.

Advers etki ve advers olay arasındaki farkları tanımlarına göz attığımızda hatırlayacağız.

Advers etki (AE): Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etki.

Advers olay (advers deneyim): Bir tıbbi ürünün uygulanmasını takiben ortaya çıkan istenmeyen bir deneyimdir. İstenmeyen durumun, tedavi ile nedensel bir ilişkisinin bulunması şart değildir. Yani bir aşı uygulaması sonrasında yolda takılıp düşen bir çocuğun yaralanması da advers olaydır.

FDA’ nın yayınladığı bu belgede yan etki olarak var olduğu iddia edilen otizm advers etki olarak değil, advers olay olarak literature girmiştir. Yine bir çarpıtma sözkonusu.

Aşıların içindeki civanın otizme neden olduğu söyleniyor. Civa yani thiomersal , 1 flakonun içinde 10 ya da 20 bebeği aşılayacak miktarda bulunan aşının uygulanması sırasında, her çocuk için yeni bir enjektörle flakonun içine girilip aşı çekilmesi sırasında, aşının dışarıdan başka bir mikroorganizma ile kontamine olmasını engellemek için, aşılarda çok az miktarda bulunan bir maddedir ve bu madde yaklaşık 1 hafta içinde vücuttan atılmaktadır. 2008 öncesi aşı takvimimizde olan çoklu aşılarla aşılanması tamamlanmış çocukların aldığı toplam civa bile Dünya Sağlık Örgütü’ nün belirlediği toksik sınırın altında kalmıştır. ( Hacettepe T›p Dergisi 2006; 37:35-42)

Bilimsel araştırma ve gelişmeler arttıkça tekli aşılar üretilmeye başlanmıştır.  Alım gücüne bağlı olarak da yıllar içinde yavaş yavaş civalı aşı( çoklu aşı) uygulaması azaltıldı ve çocuklara artık her çocuğa yeni bir ambalajda tekli aşı olacak şekilde aşılama yapılmakta.  Eğer civalı aşılar, otizm yapıyorsa; civalı aşıların azalmasıyla birlikte,otizmli çocuk sayısında da azalma olması gerekiyor değil mi?
Aile hekimliği sistemiyle birlikte, bebek- çocuk izlemleri düzenli olarak yapılmaya başlanmış, bu izlemler sayesinde ailelerin fark etmediği otizmli çocuklar tespit edilmiş, dolayısıyla otizm vaka sayısı artmıştır.
Yine 2017 yılında, Tohum Otizm Vakfı’ nın yapmış olduğu ve bazı illerle sınırlı tutulan Otizm Tarama Programı, taramaya katılan gönüllü aile hekimleri ile birlikte tamamlanmıştır. Otizm taraması sayesinde otizm vakaları tespit edilmiş, vaka sayısında artış olmuştur civasız aşılara rağmen.
Yine Mart 2018 itibariyle Sağlık Bakanlığı, tüm Türkiye’ de aile hekimliklerince 18-36 ay arası yapılacak olan Otizm Tarama Programını başlatmış bulunuyor. Bu taramayla birlikte teşhisi konmuş otizmli çocuk sayısında hızlı bir artış olacaktır.
Yine civasız aşı kullanımının başlaması ile birlikte Sağlık Bakanlığı’nın ilk 6 ay sadece anne sütü ( Bebek Dostu) uygulamasının yaygınlaşması eş zamanlı gerçekleştiği düşünülürse; bu süreçte tespit edilen otizmli çocuk sayısındaki artışa, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü alması sebep oldu diyebiliriz o zaman, değil mi?
Aşı karşıtı grubun yaptığı gibi düz mantık yürütecek olursak; aşı karşıtı ailelerin artması, buna bağlı olarak da aşısız çocuk sayısının artmasıyla birlikte-civasız aşılar da uygulanıyorken halihazirda- otizmli çocuk sayısındaki artış; “Aşı yaptırmamak, otizme neden oluyor” tezini ortaya çıkaracaktır. Fakat bunun dayanacağı bilimsel bir çalışma olmadığı için tıp dünyasında kabul görmeyecektir
Otizm halen araştırılmakta olan bir hastalıktır ve şu ana kadar yapılmış bilimsel ve klinik araştırmalarda, aşılar ve otizm arasında nedensel bir bağ bulunamamıştır. Buna karşılık Sağlık Bakanlığı verilerine göre hazırlanmış,  Türkiye’ de kızamık aşılama hızlarının ve kızamık vaka sayılarının yıllara göre dağılım grafığinde de görüldüğü üzere aşı uygulamaları ile hastalık görülme sıklığı arasında çok açık bir bağ vardır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: