Aile Sağlığı Ebeleri

Aile Hekimliği Birimi başına 2000 kişi

İşleyiş

Videolar

Güncel

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişıklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 30.10.2018 tarihinde TBMM' ye sunuldu. AKP tarafından ...
Daha Fazlasını Oku
Sağlık- Sen' in Danıştay' da açtığı davada; Aile Hekimliği Iygulama Yönetmeliği' nin 5. maddesinin 2.fıkrasının (e) bendinde yer alan "Eğitimini ...
Daha Fazlasını Oku
7146 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün Resmi Gazete'de ...
Daha Fazlasını Oku
 Aile hekimliği birimlerinden, aylık çalışma adı altında yapılan istatistiksel verilerin ve verilen diğer hizmeterle ilgili verilerin Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından ...
Daha Fazlasını Oku
SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASLAĞI MADDE 1- 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı ...
Daha Fazlasını Oku
KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİ VE 657 4/b' li PERSONELE KADRO Hazırlanan torba yasa taslağında  kamu dışı aile hekimliği ...
Daha Fazlasını Oku
Sağlık Bakanlığı’ nın yeni torba yasa taslağı meclise sunulmak üzere hazırlandı. Taslağın bir bölümü şu şekilde: Madde 11- 8/6/1949 tarihli ...
Daha Fazlasını Oku
İstanbul Halk Sağlığı bünyesinde çalışmakta iken,  kurumların birleşmesi nedeniyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne devredilen personellerin arasından,  halihazırda  BES'ten ayrılmış olanlar; ...
Daha Fazlasını Oku
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 28.03.2018 tarihli resmi yazısıyla; -Beyana dayalı aşı uygulamalarının yanlış kayıt bildirimlerine neden olmasından dolayı; ...
Daha Fazlasını Oku
FDA, "Aşılar OTİZM yapıyor" belgesi yayinladı" Aşı karşıtı platformlarda, savundukları düşünceye kaynak olarak gösterilen, FDA' nın internet sitesinde yayında olan ...
Daha Fazlasını Oku
error: