657`ye Tabi Sağlık Personeli Başka Bir İlde ASE Sözleşmesi İmzalayabilir

  • 397
  •  
  •  
  •  
  •  

657/4A kapsamında çalışan sağlık personeli (Ebe,Hemşire,Sağlık Memuru ve ATT) , bulunduğu il A Hizmet Grubundaysa,A hizmet grubunda bulunduğu ilin alt hizmet bolgesindeki illerde ASE sözleşmesi imzalayabiliyorlar.

 Aile Hekimliği Mevzuatı Bu Konuda Ne diyor?

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği`nin 16.Maddesinde Sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanlarının nasıl sözleşme imzalayabileceği ,kamu personeli ve kamu personeli olmayanların nasıl ASE olacağıyla ilgili açıklama yapılmıştır.

“Sözleşmeli aile sağlığı elemanları
MADDE 16 – (1) Ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memurları (toplum sağlığı) kendilerinin talebi ve Bakanlık veya ilgili kurumlarının muvafakati ile aşağıdaki öncelik ve şartlar gözetilmek suretiyle istihdam edilerek aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalarlar.
a) Aile hekimince talep edilen ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memurları (toplum sağlığı) ile aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalanabilmesi için, aile sağlığı elemanı adayının kadro veya pozisyonunun görev yapmak istediği aile hekimliği biriminin bulunduğu ilde olması şarttır.
b) Bakanlık ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memuru (toplum sağlığı) unvanında çalışanlardan “A” hizmet grubu illerde görev yapanlar üst hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesine olmak kaydıyla aile hekimi ile anlaşmaları durumunda anlaştıkları pozisyonlar için aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalarlar. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memuru (toplum sağlığı) unvanında çalışanlar ise aile hekimi ile anlaşmaları durumunda kurumlarının muvafakati sonrası anlaştıkları pozisyonlar için aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalarlar.
c) Kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memurlarının (toplum sağlığı) yerleştirilmesi; ilde aile sağlığı elemanı pozisyonlarının doldurulamaması halinde Valilik aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan yerleri ve sayıyı belirleyerek Kurumdan talepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp pozisyona yerleşme tarihi itibari ile altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memurlarından (toplum sağlığı) aile hekimi ile anlaşanlar anlaştıkları pozisyon için aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalarlar.
(2) Aile sağlığı elemanı sözleşme imzaladığı aile hekimliği birimindeki aile hekiminin görevinden ayrılması veya yer değiştirmesi durumunda sözleşme döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine devam edebilir. Bu durumda sözleşmesini feshetmek isterse bir yıl beklemeden yeni sözleşme imzalayabilir.
(3) Üç ay içinde aile hekimi sözleşme imzalayacak bir aile sağlığı elemanı bulamaz ise aile hekiminin talebi üzerine valilik, sözleşme imzalamak isteyen ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) ile o pozisyon için sözleşme imzalayabilir. ”

16. Maddenin 1(a) fıkrasında,“ Aile sağlığı elemanının kadrosunun sözleşme imzalamak istediği ilde olması şarttır” dedikten sonra, 1(b)de başka ilde sözleşme imzalanabilmesi için özel bir şart öne sürülmüştür.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Madde 16-1(b)-“A” hizmet grubu illerde görev yapanlar üst hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesine olmak kaydıyla aile hekimi ile anlaşmaları durumunda anlaştıkları pozisyonlar için aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalarlar.

2017 Mayıs-Haziran dönemi Sağlık Bakanlığı Bölge Hizmet Grupları tablosundan ebeler için örnek verecek olursak :

Kadrosu A Grubunda 1.Bölgede olan Mersin,Adana,İzmir`de olan ilgili sağlık personelleri alt  bölgelerdeki illerden 2.bölgedeki,3.bölgedeki ,4.bölgedeki,5. veya 6.bölgedeki illerden birinde sözleşme imzalayacak bir hekimle anlaştığı takdirde sözleşme imzalayabilecektir. Bu örneğe A grubundaki 2.bölgedeki illerden 3.4.5.ve 6.bölge illere,3.bölgedeki illerden 4.5.ve 6.bölgedeki illere seklinde üst bölgeden alt bölgeye olmak kaydıyla diğer iller de eklenebilir.

Aile sağlığı elemanı adayları,bu şartlara haiz olup alt bölge illerde sözleşme imzalayıp çalışmaya başladıklarında kadroları eski çalıştıkları yerde kalacak olup sözleşmeleri fesholduğunda kadrolarının bulunduğu yere geri döneceklerdir.

Diğer meslek grupları için,2017 Mayıs-Haziran Bölge Hizmet Grupları tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: